Napędy do garaży zbiorczych

Z nimi wszystko idzie jak z górki

Napędy do bram garaży zbiorowych i podziemnych muszą być bardzo wytrzymałe. Każdego dnia pracują przez cały czas i rzadko mają chwilę wytchnienia. Napędy SOMMER zostały opracowane nie tylko z myślą o zwykłym użytkowaniu, lecz o trwałej eksploatacji. Są one wyjątkowo wytrzymałe i trwałe, a także niezwykle łatwe w montażu i regulacji. Stanowi to zaletę zarówno dla użytkownika, jak i osoby dokonującej instalacji.

tiga / tiga+ Napędy do bram garaży podziemnych nowej generacji

tiga i tiga+ to udoskonalone wersje napędów bramy garażowej SOMMER base+ und pro+.

Wymagania stawiane napędom do bram garaży podziemnych są szczególnie wysokie. Te układy napędowe częściej podlegają większym obciążeniom, a jednocześnie muszą zapewniać maksimum bezpieczeństwa i ochrony. W przypadku napędów tiga i tiga+ rozwiązaniem jest typowa zasada stosowana w produktach SOMMER: właściwe połączenie siły i inteligencji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.sommer-tiga.eu

Warianty: S 9060 tiga \ S 9080 tiga \ S 9110 tiga
Warianty: S 9060 tiga+ \ S 9080 tiga+ \ S 9110 tiga+

Cechy charakterystyczne poszczególnych wersji są podane w danych technicznych.